Vazba a tisk diplomových a bakalářských prací – České Budějovice.
 Rádi Vám kompletně vytiskneme a svážeme diplomovou nebo bakalářskou práci.
 Diplomové práce jsou vyhotovovány v několika kopiích a jsou vázány v tvrdých deskách.
 Diplomové práce jsou opatřeny raženým textem ve stříbrném, nebo zlatém provedení.
 Vázání diplomových prací provádíme do tvrdých desek s imitací plátna.
 Na desky Vám vyrazíme název univerzity, fakulty, text diplomová práce nebo bakalářská práce.
 Stejně tak Ván na desky vyrazíme vaše jméno a rok obhajoby.
 V Českých Budějovicích nás najdete u křižovatky v budově Metropolu, Senovážné náměstí 2.
 (Zdravotnické středisko), mobil: 606 962 231, hcmservis@seznam.cz